Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь


Кодэксы Рэспублікі Беларусь


Палажэнне аб Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь 15 июля 2019 г. № 269 «О Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь»

Спампаваць


Палажэнне аб дзейнасці грамадскіх інспектараў аховы жывёльнага і расліннага свету

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28 мая 2009 г. № 688 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 124»

Спампаваць


Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 9 июня 2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь»

Спампаваць


Правілы палявання, Правілы вядзення паляўнічай гаспадаркі  

Указ Президента Республики Беларусь 16 верасня 2020 г. № 345 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»

Спампаваць


Правілы вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства

Указ Президента Республики Беларусь 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ею»

Спампаваць


Спіс паляўнічых угоддзяў, на тэрыторыі якіх забараняецца паляванне на асобныя віды птушак у вясновы сезон палявання

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 1 июля 2014 г. № 30 «Об установлении запрета на охоту на водоплавающую дичь в весенний сезон охоты»

Спампаваць


Спіс рыбалоўных угоддзяў фонда запасу, на якіх дзейнічаюць абмежаванні па спосабам лоўлі рыбы

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 19 мая 2014 г. № 22 «О перечне рыболовных угодий»

Спампаваць


Правілы здабычы ракаў і інш.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства»

Спампаваць


Спіс рыбалоўных угоддзяў, перададзеных ў арэнду або карыстанне для арганізацыі платнага аматарскага рыбалоўства і промыслу

Спампаваць


Крытэрыі ацэнкі ступені рызыкі суб'ектаў гаспадарання, віды дзейнасці якіх адносяцца да сфер кантролю Дзяржаўнай інспекцыі

Спампаваць